Starzenie się społeczeństwa to temat, który dotyczy coraz większej liczby osób na całym świecie. W Polsce także stajemy się świadkami wzrostu liczby starszych obywateli, którzy potrzebują specjalistycznej opieki. Rodzi to potrzebę stworzenia szerokiej gamy rozwiązań, które pozwolą na godne i komfortowe życie w późniejszych latach.

Porównanie placówek opiekuńczych i medycznych

Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze (ZOL) to miejsca przeznaczone przede wszystkim dla seniorów, którzy wymagają stałej opieki medycznej i pielęgnacyjnej. Oferują kompleksowe wsparcie zarówno w zakresie leczenia, jak i rehabilitacji czy poradnictwa psychologicznego. Domy Pomocy Społecznej (DPS) mają znów na celu zapewnienie długoterminowej opieki osobom starszym, niepełnosprawnym lub niewydolnym życiowo. Ich zadaniem jest przede wszystkim umożliwienie mieszkańcom samodzielnego funkcjonowania oraz zabezpieczenie ich życiowych potrzeb. Hospicja to natomiast placówki zajmujące się opieką paliatywną nad pacjentami w terminalnym stadium choroby. Pracownicy koncentrują się na łagodzeniu cierpienia oraz zapewnieniu jak najlepszej jakości życia pacjentowi i jego rodzinie.

Gdzie szukać alternatywy dla ZOL, DPS, hospicjum?

Prywatne placówki takie jak nasz dom seniora w Pabianicach nieopodal Łodzi stanowią dobrą alternatywę dla instytucji opieki publicznej. Wyróżniają się bowiem bardziej kameralną atmosferą oraz indywidualnym podejściem do każdego z mieszkańców. Kierują swoją ofertę do osób starszych, które nie wymagają zaawansowanej opieki medycznej, natomiast potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Warto przy tym zaznaczyć, że podopieczni prywatnych domów seniora wciąż mają dostęp do szerokiej gamy terapii zajęciowych, wsparcia psychologicznego oraz konsultacji lekarskich. Ponadto pracownicy dbają o zapewnienie mieszkańcom licznych udogodnień, w tym o organizację czasu wolnego oraz bogaty program zajęć integracyjnych i kulturalnych.