Udogodnienia w domu opieki w Pabianicach

Prywatny dom opieki Jadwinin oferuje szereg udogodnień, pozwalających seniorom i osobom chorym łatwiej wykonywać podstawowe czynności. Wybierając dom spokojnej starości dla swoich bliskich, warto kierować się nie tylko jego lokalizacją, ale i ofertą skierowaną do jego przyszłych mieszkańców. Należy zapomnieć o domach starców oferujących seniorom tylko miejsce noclegowe i wyżywienie. Dom opieki w Pabianicach zapewnia pensjonariuszom zajęcia i terapie poprawiające sprawność ruchową i umysłową, integrujące mieszkańców oraz pozwalające realizować swoje hobby. Domowa kuchnia i zbilansowane posiłki przygotowywane na miejscu ze świeżych produktów pobudzają apetyt, a wspólne spożywanie posiłków wpływa na integrację.

Atrakcje i zajęcia w domu opieki

Jadwinin jest domem opieki z łatwym dojazdem zarówno z Pabianic, jak i łódzkich powiatów. Zapewnia pensjonariuszom możliwość spędzania czasu wolnego w świetlicy i na świeżym powietrzu – w ogrodzie. Seniorzy mogą korzystać z następujących atrakcji i rozrywek:

  • kącik czytelnika,
  • gry zręcznościowe, planszowe i karciane,
  • kącik multimedialny: oglądanie telewizji i słuchanie muzyki,
  • wieczorki tematyczne nawiązujące do polskiej kultury, tradycji i wiary.

Mieszkańcy domu opieki mogą korzystać z zajęć rehabilitacyjnych, uczestniczyć w przedstawieniach i występach. Na miejscu można brać udział w Mszach Świętych i korzystać z posługi duszpasterskiej. Oferta jest stale aktualizowana, by była dopasowana do potrzeb i możliwości pensjonariuszy.