Dom pomocy społecznej w Pabianicach

Jadwinin powstał ponad 15 lat temu jako dom pomocy społecznej w Pabianicach pod Łodzią. W toku świadczonej opieki nad osobami starszymi, przeszedł wiele remontów i zmian, by otrzymać zezwolenie Wojewody Łódzkiego na funkcjonowanie jako dom spokojnej starości, jednak w dalszym ciągu dostępna jest atrakcyjna oferta naszego DPS.

Oferta domu pomocy społecznej skierowana jest do osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, samotności lub niepełnosprawności, których nie można zapewnić w ramach doraźnych usług opiekuńczych. Dzięki wykwalifikowanej kadrze opiekunów oraz odpowiednim warunkom bytowym wszystkie osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu znajdują tu pomoc. Mieszkańcy DPS w Pabianicach zobligowani są umową do ponoszenia opłaty za pobyt – najczęściej jest to procentowa część renty lub emerytury, pobierana bezpośrednio z konta. W niektórych sytuacjach decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej powinien zaopiniować miejski lub gminny ośrodek pomocy społecznej, lub lekarz rodzinny.

Zakres usług DPS

W ramach świadczonych usług Jadwinin – dom pomocy społecznej pod Łodzią oferuje trzy filary usług. Najważniejszą część oferty stanowi pobyt, na który składa się pokój wraz z podstawowym wyposażeniem dostosowanym do potrzeb, stanu zdrowia i mobilności podopiecznego. Nasz DPS zapewnia udogodnienia w łazienkach i sanitariatach, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Poza stołówką i aneksem kuchennym w zakres usług bytowych zaliczyć można także świetlicę, wspólne pokoje dzienne oraz okazały ogród. Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dostosowane są zawsze do aktualnego zapotrzebowania mieszkańców domu pomocy społecznej. W zależności od stanu zdrowia i możliwości ruchowych mieszkańcy zachęcani i motywowani są do samodzielności. Ostatni filar usług stanowią terapie zajęciowe, rehabilitacja i organizacja czasu wolnego. Pracownicy domu pomocy społecznej planują zajęcia grupowe i indywidualne, dzięki czemu oferta jest ciekawa dla wszystkich mieszkańców.