Opieka nad osobą starszą jest bardzo wymagająca. Niejednokrotnie wiąże się z koniecznością rezygnacji z pracy i dotychczasowych zobowiązań na rzecz całodobowego wsparcia dla seniora. Nie każdy może sobie jednak na to pozwolić. Co zrobić w takiej sytuacji? Najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie ośrodka, który zagwarantuje odpowiednią opiekę bliskiej osobie. I choć podjęcie decyzji o przeprowadzce do domu opieki nad osobami starszymi nie jest łatwe, zwykle okazuje się najkorzystniejszym rozwiązaniem zarówno dla schorowanego, nierzadko wymagającego specjalistycznej opieki seniora, jak i dotychczasowego opiekuna, który ma problem z pogodzeniem pracy zawodowej z opieką nad bliskim. O tym, jak wygląda przeprowadzka i z czym się wiąże, przeczytasz w poniższym artykule.

Jak przygotować seniora na przeprowadzkę do domu opieki?

Podjęcie decyzji o przeprowadzce seniora do domu opieki powinno być poprzedzone szczerą rozmową. Najlepszą opcją jest podejmowanie takich tematów wcześniej, w czasie, gdy senior wykazuje sprawność umysłową i fizyczną. Warto znać zdanie bliskiej osoby i wiedzieć, jak może na nią wpłynąć zmiana przestrzeni do życia. Należy być świadomym tego, że, o ile dla jednych przeprowadzka do domu opieki może być szansą na poskromienie samotności i spędzenie ostatnich lat w gronie osób borykających się z takimi samymi problemami, o tyle dla innych może być rewolucją, z którą mogą nigdy się nie pogodzić. Niemniej jednak takiej zmiany nie powinno się traktować jako traumy dla seniora, zwłaszcza gdy wiek czy postępująca choroba sprawia, że trudno zagwarantować mu właściwą opiekę.

Niekiedy przeprowadzka do domu opieki jest zatem jedyną szansą na godne życie. Całodobowa opieka wykwalifikowanego personelu, zbilansowana dieta czy kontakt z rówieśnikami wpływa na poprawę zdrowia oraz samopoczucia. Co więcej, zmiana miejsca zamieszkania nie wiąże się z utratą kontaktu z rodziną, o czym warto zapewnić seniora, zanim zamieszka on w placówce. Ważne jest również to, by senior miał prawo decydowania o wyborze ośrodka. Koniecznie należy wziąć pod uwagę jego upodobania i prośby, tak, by dom opieki dla seniora gwarantował rodzinną atmosferę, w której będzie czuł się komfortowo i swobodnie tak, jak we własnym domu. Nie można też zapominać o tym, że wybrane miejsce powinno zapewniać seniorowi prywatność i spełniać odpowiednie standardy, zwłaszcza jeśli chodzi o wyposażenie.

Co należy uwzględnić przy przeprowadzce seniora do domu opieki?

Przed przeprowadzką seniora istotne jest złożenie wniosku do odpowiedniej placówki wraz z przekazaniem dokumentacji medycznej oraz poinformowaniem personelu o wymaganiach dotyczących opieki nad bliską osobą. Należy też określić formę rozliczenia za pobyt bądź wyrazić zgodę na potrącanie opłaty z renty lub emerytury seniora. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto również odwiedzić dom opieki nad osobami starszymi i osobiście zorientować się, jakie warunki panują w obiekcie oraz jaki zakres opieki obejmie pensjonariuszy. Szczegółowe zapoznanie się z ofertą ośrodka pozwoli na wybranie miejsca, które zapewni jak najlepszą opiekę medyczną dla seniora wraz z gwarancją niezbędnego wsparcia psychologicznego i licznymi atrakcjami, które umilą pobyt oraz zintegrują seniorów.

Dobrym rozwiązaniem jest również zabranie seniora do ośrodka lub zapewnienie mu krótkookresowego pobytu w placówce, w czasie którego może on zapoznać się z warunkami oraz oswoić z nowym miejscem. Niekiedy taki krótkookresowy pobyt weryfikuje opinie o domu opieki, na podstawie której podejmuje się ostateczną decyzję o pobycie na stałe lub dalszych poszukiwaniach ośrodka o lepszych standardach. Co więcej, warto zorientować się również, czy można przewieźć do placówki meble seniora, które sprawią, że poczuje się on tak, jak u siebie w domu. Ponadto istotna jest też weryfikacja kompetencji personelu oraz zapoznanie się z opiniami innych pensjonariuszy i ich rodzin. Dzięki temu zyskuje się pewność, że dom opieki gwarantuje właściwe wsparcie dla seniorów i oferuje im godną jesień życia.