Z tzw. raportu o samotności zrealizowanego w ramach programu „Szlachetna Paczka” w 2021 roku wynika, że co trzeci senior w wieku powyżej 75. lat mieszka samotnie. Taki stan rzeczy może mieć kilka powodów. Osamotnienie i izolacja społeczna seniorów często są konsekwencjami m.in. mieszkania z dala od bliskich, śmierci współmałżonka czy też przejścia na emeryturę i poczucia zaprzestania pełnienia istotnej funkcji w społeczeństwie. Jak udowadniają badania społeczne, brak kontaktu z innymi osobami ma bardzo negatywny wpływ na komfort życia, a nawet zdrowie osób w podeszłym wieku.

Jak samotność może wpływać na zdrowie seniorów?

Osamotnienie najczęściej prowadzi do marazmu, utraty chęci do życia oraz zaprzestania jakichkolwiek aktywności. Długotrwałe życie w samotności może nawet stać się przyczyną depresji, co potwierdzają analizy przedstawione we wspomnianym raporcie. Zgodnie z nimi u ponad 40% osób starszych mieszkających samotnie można zaobserwować objawy tej choroby. Poza tym w wyniku izolacji społecznej seniorzy czują się niechciani i zapomniani. W efekcie tego często przestają dbać o swoje zdrowie. Samotne życie nie tylko dotkliwie wpływa więc na ich zdrowie psychiczne, ale również i przekłada się na pogorszenie ogólnego stanu zdrowia organizmu.

Jak zapobiegać samotności seniorów?

Antidotum na samotność seniorów jest oczywiście podtrzymywanie więzi społecznych. Częste rozmowy telefoniczne oraz spotkania z bliskimi lub wolontariuszami dają osobom starszym poczucie, że wciąż są potrzebni i kochani. Ważną rolę odgrywa też aktywizacja społeczna poprzez nawiązywanie relacji z innymi seniorami. Pomóc mogą w tym np. krótkoterminowe pobyty w domu opieki lub też regularne uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach organizowanych dla osób starszych np. przez ośrodki kultury.