Osoby starsze wymagają niekiedy całodobowej opieki. Z tego powodu rodzina seniora często zmuszona jest do reorganizacji dotychczasowego życia. W niektórych przypadkach pogodzenie pracy zawodowej z opieką nad bliską osobą jest jednak trudne bądź niemożliwe do zrealizowania. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być wsparcie, jakie oferują Domy Pomocy Społecznej lub prywatne domy seniora. Wybór odpowiedniej placówki nie jest jednak łatwy. Aby go nieco uprościć, przygotowaliśmy krótkie porównanie obu możliwości.

Co wybrać – DPS czy prywatny dom opieki?

Wybór odpowiedniej placówki opiekuńczej dla osoby starszej zależy od wielu czynników. Za dwa podstawowe można jednak uznać zasoby finansowe seniora i jego rodziny oraz standard samej placówki. Główna różnica między Domami Pomocy Społecznej a prywatnymi domami opieki dotyczy finansowania pobytu seniorów. Koszty pobytu w niepublicznych domach opieki zwykle są wyższe i w całości pokrywane przez prywatne zasoby pensjonariuszy i ich rodzin. Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków publicznych, ale nie każdy może je uzyskać.

W przypadku Domów Pomocy Społecznej pobyty seniorów są zazwyczaj współfinansowane w 70% z emerytury lub renty seniora oraz środków przekazywanych przez rodzinę i instytucje samorządowe. Warunkiem przyjęcia jest jednak potwierdzenie, że senior nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować bądź też rodzina nie ma możliwości podjęcia nad nim opieki. Liczba miejsc w Domu Pomocy Społecznej zwykle jest też mocno ograniczona, a czas załatwiania formalności może trwać nawet kilka miesięcy. Pod tym względem korzystniejszy okazuje się wybór prywatnego domu opieki, w którym każdy senior może zamieszkać niemalże od ręki.

Wiele osób za podstawową różnicę między placówkami uznaje też standardy obiektów. Dziś jednak warunki bytowe w placówkach są podobne. W obu seniorzy mogą liczyć na fachową opiekę medyczną, wsparcie w codziennym funkcjonowaniu oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych. Zazwyczaj jednak pakiet dodatkowych usług jest szerszy w prywatnych domach opieki. W niepublicznych domach opieki pensjonariusze mogą korzystać z różnorodnych form organizacji wolnego czasu oraz terapii poprawiających sprawność ruchową i umysłową.