Dom seniora Jadwinin zapewnia profesjonalną, całodobową opiekę nad seniorami, w tym osobami z niepełnosprawnością i przewlekłymi chorobami. Jednym ze schorzeń, które dotyka głównie osoby starsze, jest demencja, inaczej otępienie, w którym dochodzi do postępującego upośledzenia funkcji intelektualnym. Wraz z rozwojem tego stanu chorobowego pojawiają się problemy z pamięcią, spowolnienie myślenia, a także zaburzenia zachowania. Opieka nad chorym jest nie tylko trudna, ale i wymagająca odpowiedniej wiedzy i podejścia. Niejednokrotnie bliscy nie są w stanie zapewnić bliskiemu z demencją odpowiedniej opieki. Wówczas z pomocą przychodzi nasz dom seniora.

Czym jest demencja? Objawy, metody leczenia, opieka nad chorym

Demencja, polegająca na obniżeniu sprawności umysłowej, tak naprawdę może dotknąć każdego, jednak ryzyko rozwinięcia się tej choroby wzrasta wraz z wiekiem. Stan ten najczęściej dotyka osoby po 65. roku życia.

Pierwsze objawy choroby nie są charakterystyczne, więc mogą zostać przeoczone. Demencja rozwija się powoli, a objawy narastają w czasie. Na początku występują zwykle łagodne zaburzenia, które nie uniemożliwiają normalnego funkcjonowania w życiu codziennym, często też nie budzą żadnego niepokoju zarówno u pacjentów, jak i u osób w najbliższym otoczeniu. Do początkowych objawów zaliczamy m.in. zaburzenia pamięci świeżej. Chory może wielokrotnie zadawać te same pytania, zapominać o wcześniej umówionych wizytach, mieć skłonność do gubienia rzeczy osobistych. Pogarszają się też zdolności przyswajania nowych informacji.

Wraz z rozwojem choroby dochodzi do utraty zainteresowań i apatii. W kolejnych stadiach demencji pojawiają się poważne problemy z pamięcią. Chory zapomina słowa, ma trudności z rozpoznawaniem bliskich mu osób, pojawiają się problemy z liczeniem i pisaniem czy odnajdywaniem się w dobrze znanych mu miejscach. Ujawniają się wyraźne zaburzenia zachowania, stopniowe wycofywanie się z życia społecznego, drażliwość, rozchwianie emocjonalne. W zaawansowanym stadium pacjent nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z codziennymi czynnościami, takimi jak ubieranie się, mycie, przygotowywanie posiłków itd. Na tym etapie niezbędna jest całodobowa opieka.

W przebiegu tej choroby bardzo ważna jest pomoc medyczna. Leczenie otępienia uzależnione jest od rodzaju schorzenia, niestety szanse do odzyskania sprawności sprzed choroby są niewielkie. Jest to stan chorobowy nieuleczalnie i przewlekle postępujący. Celem opieki oraz terapii jest poprawa jakości życia pacjenta i jego bliskich poprzez zmniejszenie nasilenia zaburzeń zachowania i spowolnienie postępu demencji.

Co zapewnia Dom Opieki osobom z demencją?

Pacjenci z zaawansowaną demencją wymagają przede wszystkim stałej, całodobowej i kompleksowej opieki. Bardzo często wsparcie niezbędne jest praktycznie w przypadku każdej, nawet podstawowej czynności życiowej. Wymaga to nie tylko czasu, ale również stosownej wiedzy, siły fizycznej, a często także odpowiedniego przystosowania domu czy mieszkania. Nie każda rodzina może zapewnić bliskiemu choremu wsparcie, na jakie zasługuje i jakiego potrzebuje.

W takich sytuacjach z pomocą przychodzi Dom Opieki, który posiada wszystkie niezbędne środki, a przede wszystkim wykwalifikowany i doświadczony personel, dlatego jest w stanie zagwarantować seniorom z demencją opiekę na odpowiednim poziomie. Zapewniamy pomoc wyspecjalizowanych opiekunek, lekarzy i pielęgniarek. Wspieramy chorych w każdej codziennej czynności. Dbamy o to, aby pensjonariusze regularnie przyjmowali leki, a także zabiegamy o działania profilaktyczne, które sprzyjają w przeciwdziałaniu dalszego rozwoju otępienia.