System opieki społecznej nad ludźmi starszymi to temat, który jest przedmiotem stałego zainteresowania naukowców, polityków i społeczeństwa. Jednym z najbardziej cenionych systemów na świecie jest ten funkcjonujący w krajach skandynawskich. Czym charakteryzuje się opieka nad osobami starszymi w Skandynawii?

Profesjonalna opieka

Skandynawski system zapewnia osobom starszym opiekę na bardzo wysokim poziomie. Obejmuje ona przede wszystkim łatwy dostęp do lekarzy i terapeutów, a także pracowników socjalnych. Celem działań państwa w krajach skandynawskich jest zagwarantowanie obywatelom wparcia niezależnie od wieku i statusu materialnego. Pomoc obejmuje między innymi dostęp do leków, rehabilitacji i opieki psychologicznej.

Koncentracja na jakości życia

Jednym z celów opieki w modelu skandynawskim jest ułatwienie osobom starszym korzystania z różnych zajęć rekreacyjnych, ponieważ pomagają one utrzymać zaangażowanie w życie i poprawiają fizyczne zdrowie. System wspiera również uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, które wzmacniają więzi ze społecznością, a także stymulują mózg. W naszym domu seniora w Pabianicach wdrażamy metody stosowane przez system skandynawski, ponieważ pozwalają one osobom starszym przede wszystkim zachować godność.

Kompleksowe wsparcie

System, który istnieje w krajach skandynawskich, kładzie także nacisk na kwestie pozornie niezwiązane z opieką. Oferuje usługi doradcze dla osób starszych i ich rodzin, pomaga radzić sobie z depresją lub lękiem oraz promuje grupy wsparcia, które zapewniają pomoc emocjonalną w trudnych czasach. Niezmiernie ważne jest to, że opieka finansowana jest na zasadzie solidarności społecznej. System zapewnia również dostęp do usług opieki zastępczej, która stanowi tymczasowe odciążenie od obowiązków opiekuńczych.