Alzheimer to choroba, która prowadzi do przedstarczego zaniku mózgu. Najczęściej zapadają na nią osoby po 65 roku życia, niemniej zachorowalność jest równie wysoka wśród seniorów ok. 80 roku życia. Choroba ta początkowo objawia się wyłącznie zanikami pamięci, a z czasem doprowadza do tego, że chory nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować ze względu na apatię, wahania emocjonalne od rozpaczy po agresję, zaburzenia orientacji i mowy, kłopoty z chodzeniem czy wykonywaniem prostych czynności. Opieka nad seniorem zmagającym się z chorobą Alzheimera z upływem czasu staje się więc coraz trudniejsza. W takiej sytuacji wiele osób rozważa oddanie chorego do domu opieki. Czy taka decyzja jest właściwa? Podpowiadamy, czy warto zdecydować się na taki krok.

Czy domy opieki przyjmują seniorów z chorobą Alzheimera?

Oddanie bliskiej osoby do domu opieki to zawsze trudna decyzji, która kosztuje wiele emocji zarówno seniora, jak i jego rodzinę. W niektórych sytuacjach taki krok bywa jednak konieczny. Niewłaściwe warunki bytowe, brak możliwości całodobowej opieki lub też przytłaczające zmęczenie fizyczne i psychiczne spowodowane dotychczasową opieką to tylko część powodów, dla których bliscy decydują o umieszczeniu seniora w domu opieki. Wśród innych przyczyn wymienić można także pogarszający się stan zdrowia osoby starszej. Ten ostatni czynnik jest zwykle determinantem w przypadku osób chorych na Alzheimera, które wraz z postępem choroby wymagają całodobowej i coraz bardziej wyspecjalizowanej opieki.

Niekiedy umieszczenie chorego seniora w placówce jest więc jedynym wyjściem, dzięki któremu ma się pewność, że chory będzie miał zapewnioną właściwą opiekę. W Polsce znaleźć można ośrodki wyspecjalizowane w opiece nad seniorami z chorobą Alzheimera. Niekiedy taką możliwość zapewniają także prywatne domy opieki. Warto jednak upewnić się, czy dana placówka jest przygotowana na przyjęcie seniora w zaawansowanym stadium choroby i czy ma w swoich kadrach odpowiednio przeszkolony personel, który zapewni osobie starszej pomoc przez całą dobę. Wśród takich placówek wymienić można nasz Dom Opieki Jadwinin w Pabianicach koło Łodzi, który gwarantuje pełną opiekę dla osób przewlekle chorych i zmagających się z wieloma dysfunkcjami fizycznymi.