Opieka nad osobą starszą to nierzadko ciężka i wymagająca poświęceń praca. Opiekunowie muszą mieć nie tylko duże pokłady cierpliwości, ale i także zasoby wiedzy, dzięki której będą mogli wspierać bliskich w wyzwaniach codzienności. Ci, którzy z różnych powodów nie są w stanie zagwarantować seniorom pomocy, mogą skorzystać z całodobowej opieki nad osobami starszymi, jaką oferują np. domy seniora. O tym, na jaką pomoc mogą wówczas liczyć, piszemy w dzisiejszym artykule.

Co wchodzi w zakres całodobowej opieki nad seniorami?

Jak sama nazwa wskazuje, całodobowa opieka nad osobami starszymi obejmuje opiekę dzienną i nocną. Oznacza to, że seniorzy mogą liczyć na wsparcie wykwalifikowanego personelu nie tylko o każdej porze dnia, ale i w zależności od indywidualnych potrzeb również w nocy. Zakres takiej opieki jest bardzo szeroki. Najczęściej bazuje na opiece lekarskiej, pielęgniarskiej i wsparciu odpowiednio przeszkolonych opiekunów. W ramach opieki lekarskiej seniorzy mają zagwarantowany kontakt z lekarzami pierwszego kontaktu i specjalistami. W razie potrzeby mogą też korzystać z dodatkowych konsultacji.

Całodobowa opieka nad osobami starszymi, jaką w Łodzi i okolicach zapewnia Dom Pogodnej Jesieni, jest gwarancją otrzymywania pomocy od personelu placówki niemalże w każdym aspekcie życia. Pensjonariusze mogą korzystać z niej np. przy wykonywaniu podstawowych czynności takich jak jedzenie, ubieranie się, mycie czy poruszanie. Całodobowa obecność opiekunów jest gwarancją ich komfortu i bezpieczeństwa. Ponadto osoby starsze mają też zapewnione wsparcie przy realizowaniu swoich pasji i innych codziennych aktywnościach, które utrzymują ich zdrowie w jak najlepszej formie. Pod okiem specjalistów i fizjoterapeutów mogą dbać zarówno o swoją kondycję fizyczną, jak i psychiczną.