Jadwinin - Dom złotej jesieni w Jawdininie
 

Placówka posiada:
Zezwolenie Wojewody Łódzkiego PS. III 9025/1/10 .
Na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym czy przewlekle chorym.

Design by www.xPoints.eu